Over autinoom

autinoom is opgericht door Marion de Witte (1962). Ik ben ruim 25 jaar werkzaam binnen de zorg- en hulpverlening aan mensen met een beperking. Mijn specialisme ligt op het gebied van de pedagogische begeleiding van mensen met autisme. Sinds 2004 werk ik als zelfstandig zorgaanbieder.

Ik ben geregistreerd lid van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IBvA) en aangesloten bij de Branchevereniging voor Kleinschalige Zorg (BVKZ).

De doelgroep

autinoom begeleidt cliënten met een autisme spectrum stoornis. Autisme heeft veel verschijningsvormen. Veel voorkomende vormen van autisme zijn: klassiek autisme, het Syndroom van Asperger en PDDNOS.

Soms heeft een persoon met autisme ook nog een bijkomende beperking of stoornis zoals een verstandelijke- of lichamelijke beperking, ADHD, een angst- of dwangstoornis. Ook dan kunt u met uw hulpvraag terecht bij autinoom.

autinoom begeleidt cliënten met autisme en ondersteunt ze op weg naar zelfstandigheid en autonomie. Omdat autisme zich bij verschillende mensen op een andere wijze manifesteert, wordt de begeleiding op maat geleverd.

Mijn werkwijze

Wanneer u contact met mij heeft opgenomen plan ik met u een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Gedurende dit gesprek bespreken wij uw hulpvraag. Ik geef u uitleg over mijn werkwijze. Blijkt na dit gesprek dat autinoom u kan helpen, op een wijze die uw aanspreekt, dan plannen we een vervolgafspraak.

Na verkenning van de hulpvraag wordt samen met u een plan van aanpak opgesteld. De hierin gestelde doelen worden regelmatig met u geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

De individuele – en de ouderbegeleiding wordt gegeven in de thuissituatie. Dit betekent dat u in uw eigen leefomgeving begeleiding krijgt. U hoeft hiervoor niet te reizen. Veel cliënten voelen zich tevens meer op hun gemak in de eigen omgeving.

De frequentie van de begeleiding wordt in overleg met u bepaald. Dit kunnen wekelijkse of maandelijkse contacten zijn, maar het is ook mogelijk om eenmalig een afspraak te maken wanneer u een specifieke vraag heeft.

Financiering

De kosten voor de begeleiding kunnen worden gefinancierd vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of uit eigen middelen.